Αναισθησία

Η διαδικασία της αναισθησίας στην ωτοπλαστική και στις άλλες επεμβάσεις στα παιδιά

Στα παιδιά, η αναισθησία εξατομικεύεται αναλόγως με την ηλικία, το βάρος και το είδος της επέμβασης.

Για την ωτοπλαστική, η χορήγηση αναισθησίας θεωρείται ασφαλής και ανώδυνη, καθόσον γίνεται σε οργανισμό που δεν έχει υποστεί νοσήματα από την φθορά της ηλικίας και δεν χειρουργείται για να αποκαταστήσει ή θεραπεύσει νόσημα που προϋπάρχει (είναι αισθητική χειρουργική επέμβαση).

Η αναισθησία στα παιδιά χορηγείται από εξειδικευμένο παιδο-αναισθησιολόγο (Κα Μαρινοπούλου) με πολυετή εμπειρία (περισσότερες από 70.000 επεμβάσεις σε παιδιά) και σε πλήρως οργανωμένο παιδιατρικό χειρουργείο.

Προηγείται επικοινωνία αναισθησιολόγου και γονέων για ενημέρωση και καλύτερη προετοιμασία του παιδιού.

Οι γονείς είναι μαζί με το παιδί τους όταν ξεκινάει η διαδικασία της αναισθησίας (κοιμίζεται στην αγκαλιά τους) και είναι πάλι μαζί όταν ξυπνήσει.

Παραμένουν μαζί για 2 ώρες μετεγχειρητικά σε ειδικό θάλαμο υπό την επίβλεψη του αναισθησιολόγου και αποχωρούν για το σπίτι τους με οδηγίες.

Για τις άλλες επεμβάσεις πλαστικής χειρουργικής στα παιδιά το συζητούμε με τους γονείς ανάλογα την περίπτωση.