Λαγώχειλο-Λυκόστομα

Σημεία και συμπτώματα

Εάν η σχιστία δεν επηρεάζει την υπερώα του στόματος αναφέρεται σαν λαγώχειλο. Το λαγώχειλο εμφανίζεται σαν σχίσιμο στο χείλος είτε σαν ένα μικρό κενό είτε σαν μια ατελή ή πλήρη σχιστία που συνεχίζει και στην μύτη (πλήρες λαγώχειλο). Το λαγώχειλο μπορεί να εμφανισθεί στην μία πλευρά και ονομάζεται ετερόπλευρο είτε και στις δύο και ονομάζεται αμφοτερόπλευρο. Οφείλεται στην ανεπαρκή σύγκλειση της άνω γνάθου και της έσω ρινικής απόφυσης (λυκόστομα).


Ετερόπλευρο
ατελές λαγώχειλο

Ετερόπλευρο πλήρες
 λαγώχειλο

Αμφοτερόπλευρο
πλήρες λαγώχειλο

 


6 μηνών κοριτσάκι πριν την επέμβαση για αποκατάσταση ενός ετερόπλευρου πλήρες λαγώχειλου.

Το ίδιο κοριτσάκι σε ηλικία 8 ετών. Μπορείτε να δείτε πως εξαφανίσθηκε η ουλή.

 

Λυκόστομα

Λυκόστομα είναι μια κατάσταση που τα δύο πέταλα του κρανίου δεν σχηματίζουν την σκληρά υπερώα (την οροφή του στόματος).

Η μαλακή υπερώα επίσης εμπλέκεται σε τέτοιες περιπτώσεις. Σε πολλές περιπτώσεις εμπλέκεται και το λαγώχειλο. Το λυκόστομα συμβαίνει ένα σε 700 γεννήσεις.

Το λυκόστομα μπορεί να είναι πλήρες (μαλακή και σκληρά υπερώα και πολλές φορές περιλαμβάνει και τμήμα της άνω γνάθου ή ατελές και περιλαμβάνει μια οπή στην οροφή του στόματος. Όταν έχουμε λυκόστομα η σταφυλή είναι επίσης σχισμένη στα δύο.

Το άνοιγμα στην οροφή του στόματος που γίνεται στις πλήρεις σχιστίες έχει σαν αποτέλεσμα να επικοινωνεί το στόμα με την ρινική κοιλότητα.

Βλέπετε την οροφή του στόματος
και το άνοιγμα του λυκοστόματος


Ατελές λυκόστομα

  Ετερόπλευρο πλήρες
λυκόστομα

Αμφοτερόπλευρο πλήρες λυκόστομα και λαγώχειλο

 

Σαν αποτέλεσμα της ανοικτής επικοινωνίας μεταξύ στοματικής και ρινικής κοιλότητας δημιουργείται η λεγόμενη VPI ανεπάρκεια.

Λόγω του κενού αέρας περνάει στην ρινική κοιλότητα και δημιουργεί ένας υπέρ-ρινικό ήχος κατά την ομιλία. Δευτερογενή αποτελέσματα της VPI περιλαμβάνουν δυσαρθρίες κλπ. Οι πιθανές θεραπείες περιλαμβάνουν λογο-θεραπεία, προσθετική, φαρυγγοπλαστικές κλπ.

Μια παραλλαγή του λυκοστόματος είναι το υπο-βλεννογόνιο λυκόστομα με δισχιδή σταφυλή.

Ψυχολογικοί παράμετροι

Τα παιδιά που έχουν λαγώχειλο/λυκόστομα δεν έχουν αναγκαστικά και ψυχολογικό πρόβλημα. Τα παιδιά που αντιμετωπίζονται χειρουργικά έγκαιρα έχουν μια ευτυχισμένη ζωή με υγιή κοινωνική ζωή. Οι έφηβοι με λαγώχειλο/λυκόστομα έχουν ένα αυξημένο ρίσκο να εμφανίσουν ψυχολογικά προβλήματα που σχετίζονται με την εμφάνιση τους. Είναι σημαντικό οι γονείς να είναι ενήμεροι και να ζητήσουν ψυχολογική υποστήριξη όταν προκύψει το πρόβλημα.

Προβλήματα

Το μωρό τρέφεται με ένα ειδικό μπουκάλι. Η όρθια θέση επιτρέπει λόγω της βαρύτητας το μωρό να καταπίνει το γάλα πιο εύκολα.

Οι σχιστίες δημιουργούν προβλήματα σίτισης ,νόσων του αυτιού και προβλήματα ομιλίας και κοινωνικοποίησης.