Φωτογραφίες ωτοπλαστικής

Ωτοπλαστική σε παιδιά.Η Πλαστικη αυτιών σε παιδιά μπορεί να γίνει μετά την ηλικία των 5 ετών

Πριν
Μετά

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κάντε κλικ για περισσότερες φωτογραφίες